Summit Racing Super Series Pro ET & Super Pro ET (svensk text)

 

 

 

(OBS! Detta är en översättning av originaldokumentet som är på engelska. Vid ev. motsägande uppgifter, så har den engelska versionen tolkningsföreträde.)

Med den etablerade Summit Racing EDRS Series som bas, introducerar Summit Racing och Speedgroup ett nytt  “serie i serien”-koncept för bilklasserna Pro ET och Super Pro ET 2108. Kvalificerings-tävlingar körs under maj – augusti på ett antal banor i fyra länder och avslutas med en shoot-out final på Tierp Arena 23-26 augusti. Läs noggrant igenom detta dokument för att få närmare information. Ban-champions från 13 (Pro ET ) resp. 9 (Super Pro ET) deltagande banor har rätt att delta i finaltävlingen som hålls på Sveriges nationalarena för dragracing, Tierp Arena den 23-26 augusti. På finaltävlingen ges de förkvalificerade deltagarna möjligheten att tävla mot varandra om såväl äran, som pokaler och prispengar tillhandahållna av Summit Racing!

Både Summit Racing EDRS Series och Summit Racing Pro ET/Super Pro ET Super Series administreras av Speedgroup, på kontrakt med Summit Racing Equipment och med de lokala tävlingsarrangörerna.

ALLMÄNT :

  • Detta koncept gäller för klasserna Pro ET och Super Pro ET 2018 och med samma klassregler som gäller för Summit Racing EDRS Series.
  • De tävlande betalar startavgift och el, precis som vanligt för deltagande i någon av de kvalificerande tävlingarna och på finaltävlingen på Tierp Arena (där enbart förkvalificerade förare kan deltaga). Anmälan till tävlingarna görs via www.dragracing.eu
  • Banor som deltar med mer än en tävling i EDRS för Pro ET och/eller Super Pro ET, har rätt använda flera tävlingar för att utse en ban-champion, som får rätt att delta i finaltävlingen på Tierp Arena. Se tävlingskalendern på sista sidan, för vad som gäller för resp. bana.
  • Förare som deltar I klassen Pro ET eller Super Pro ET, på någon av de Summit Racing EDRS Series tävlingarna, som ingår som kvaltävlingar, deltar automatiskt i Summit Racing Pro ET Super Series. Ingen extra registrering behövs.
  • Alla deltagare i kvaltävlingarna, såväl som på finaltävlingen, måste ha Summit Racing Pro ET Super Series-dekalen på var sida av bilen, väl synlig.

DELTAGANDE BANOR  2018:
FINAL: Tierp Arena, SWE August 23-26th
KVALIFICERANDE BANOR OCH TÄVLINGS-DATUM:  Se sista sidan i detta dokument!

FINALTÄVLING  PÅ TIERP ARENA I AUGUSTI:
Final shootout-tävlingen hålls på Tierp Arena den 23-26 augusti, 2018.
Bara vinnare från de lokala tävlingarna är kvalificerade för att delta i Summit Racing Pro ET/Super Pro ET Super Series-finalen !   Denna kvalificering är personlig och kan INTE överlåtas på någon annan förare. Om någon förare av någon anledning inte anmäler sig eller inte kan delta, så kan hon/han inte ersättas av någon annan. Finalen blir en all-in sportsmanstege som kommer att köras över distansen 402,33 m. Kvalificeringen kommer att bestämma elimineringsstegens utseende. Om arrangören av någon anledning skulle behöva begränsa elimineringsstegens storlek, så kommer den att baseras på kvallistan. Om det t.ex. , beroende på regn inte skulle bli någon kvalificeringsomgång före elimineringen, så lottas elimineringsstegen av någon av Summit Racing/Speedgroup utsedd person, tillsammans med en representant från tävlingsledningen och med alla tävlande i klassen närvarande.

Tävlingens tidsschema bestäms av tävlingens arrangör och publiceras normalt sett innan tävlingen inleds. Tidsschemat kan närsomhelst ändras av tävlingsledningen utan förvarning, både vad det gäller körordning eller antalet kvalificeringsomgångar. De tävlande kommer att informeras om ev. förändringar , normalt genom klassvärdarna.
Inga poäng från finaltävlingen kommer att delas ut I Summit Racing EDRS Series, då eventet enbart är öppet för de som är förkvalificerade.

MASKINERSÄTTNINGAR FINAL EVENT TIERP ARENA:

Vinnare: $4000
Runner-Up: $2000
Semifinal förlorare: $1000/var
Kvartsfinal förlorare: $500/var

Dessutom delar Summit Racing ut prischeckar på vardera $250 till alla övriga, inkvalade deltagare. De delas ut på plats under finaldagen och kan användas i Summit Racings webshop omgående.

Maskinersättningarna t.o.m. kvartsfinalförlorarna kommer att betalas ut via banköverföring inom 7 dagar efter finaltävlingen och efter att föraren har fyllt i och återlämnat en blankett, tillhandahålld av Speedgroup. Växelkursen mellan US $ och  resp. valuta i vars land mottagaren bor, är bestämd i förväg.

KVALTÄVLINGAR SUMMIT RACING PRO ET/SUPER PRO ET SUPER SERIES:

Kvaltävlingarna används för att utse “Track- Champinions”, som har rätt att delta i finaltävlingen på Tierp Arena. De flesta banorna utser sin ”Champion” på ett enda event, medan några kör en serie om två eller tre tävlingar för att kora sin vinnare.

Om någon redan kvalificerad förare vinner, så ger det inga extra fördelar för deltagandet i Summit Racing Pro ET/Super Pro ET Super Series-finalen. Dessa kvalificerande tävlingar är också en del av Summit Racing EDRS Series för Pro ET/Super Pro ET. Alla förare får poäng från dessa tävlingar i poängtabellerna för Summit Racing EDRS Series Div. North resp. Central (Pro ET) och EDRS Super Pro ET.

BAN-CHAMPIONS PÅ BANOR MED MER ÄN EN TÄVLING:  
För att utse en ban-champion på banor med mer än en deltagande tävling i EDRS, räknas poängen ihop från flera tävlingar på den banan och den som har fått flest poäng totalt blir den banans champion. Dessa poäng är identiska med de poäng man får sig tillgodoräknat i EDRS-serien. För information om poängberäkningen, v.v. se i Summit Racing EDRS Series Guidelines, punkt 6 www.dragracingeurope.eu/edrs . För särskiljning av tävlande (tie-break method) se punkt 9.

MASKINERSÄTTNINGAR PÅ KVALIFICERINGSTÄVLINGARNA:
Maskinersättningarna betalas ut enl. publicerat i Guidelines-dokumentet för Summit Racing EDRS Series som finns på  www.dragracingeurope.eu/edrs .För att kunna göra sig till godo utbetalning av maskinersättningar, så måste föraren ha registrerat sig i EDRS Drivers Club på www.dragracing.eu  senast när ordinarie anmälningstiden går ut för den första tävling man vill göra anspråk på maskinersättningen på. LÄS igenom Guidelines för mera information!

KLASSREGLER: Klassreglerna för Pro ET och Super Pro ET finns på www.dragracingeurope.eu/edrs

KONTAKT-PERSONER SUMMIT RACING PRO ET OCH SUPER PRO ET SUPER SERIES:
Klass kontakt Pro ET och Super Pro ET: Carl-Erik Kihlman carl-erik.kihlman@speedgroup.eu tel. +46(0)703102601

Kontakt Speedgroup allmänt : VD Åsa Kinnemar asa.kinnemar@speedgroup.eu tel. +46(0)705315332

VÄLKOMNA ATT DELTA I  SUMMIT RACING SUPER SERIES 2018!

DELTAGANDE BANOR & SUPER SERIES TÄVLINGSKALENDER:

Summit Racing Pro ET Super Series 2018:

 

 

Banor där Pro ET TRACK CHAMPION kommer att utses på ett enda event:

Vårgårda, SWE: May 11-12
Motopark, FIN: May 18-20
Malmö, SWE: May 19-20
Thunder Valle, NOR: June 1-3 inställd (feb 2018)    
Piteå, SWE: July 6-8
Haapsalu, EST: July 7-8
Hagfors, SWE: July 7-8  inställd (9 maj 2018)
Fällfors, SWE: July 14-15
Mantorp, SWE: July 27-29
Kauhava, FIN: August 11-12
Lindesberg, SWE: August 18-19

Banor där Pro ET TRACK CHAMPION kommer att utses efter två tävlingar eller fler:
Tallhed, SWE (3 tävlingar):    May 19-20, June 22-24 och August 4-5
Gardermoen, NOR (2 tävlingar): May 19-21 and July 26-29
Sundsvall, SWE (2 tävlingar):  June 29-July 1 och August 10-12


Summit Racing Super Pro ET Super Series 2018:

 

 

 

 

Banor där Super Pro ET TRACK CHAMPION kommer att utses på ett enda event:
Vårgårda, SWE: May 11-12
Malmö, SWE: May 19-20
Thunder Valle, NOR: June 1-3   inställd         
Piteå, SWE: July 6-8
Hagfors, SWE: July 7-8  inställd (9 maj 2018)
Fällfors, SWE: July 14-15
Lindesberg, SWE: August 18-19

Banor där Super Pro ET TRACK CHAMPION kommer att utses efter två tävlingar eller fler:
Tallhed, SWE (3 tävlingar): May 19-20, June 22-24 och August 4-5
Gardermoen, NOR (2 tävlingar): May 19-21 och July 26-29
Sundsvall, SWE (2 tävlingar):  June 29-July 1 och August 10-12

EDRS Series Partner
Media Partner
Travel Partner
Racing Fuel Partner
News Archive