Super Gas Bike


 
T
he Super Gas Bike class is designed for modified standard design motorcycles. Breakout 9.50 seconds in the 1/4 mile and 6.20 seconds in the 1/8 mile. SGB will be considered as a “Super Class” if this is made clear in the invitation/additional rules.

 Super Gas Bike klassen är avsedd för motorcyklar av modifierad standardkonstruktion. Breakout 9.50 sekunder på 1/4 mile och 6.20 sekunder på 1/8 mile. SGB ska endast anses vara en sk. ”Superklass” om detta klart framgår i inbjudan/tilläggsreglerna.

EDRS Series Partner
Media Partner
Travel Partner
Racing Fuel Partner
News Archive